Goudgraven.nl
 Blogs - Artikelen - Bemoediging - Tips - Vraag en antwoord               

Deze website is een initiatief van Goudbrokaat Coaching en Training


Goudgraven                                                                                                                                                       Blog
30-04-2020 . 16.11

Geloven dat de wind bestaat

Geloven in het bestaan  van het geestelijke, is als geloven dat de wind bestaat.

Je kunt de wind niet vastpakken. De wind kan aanwezig zijn als een zacht briesje dat heerlijke lentegeuren met zich meebrengt. De wind kan zijn als een storm, een orkaan. Alles wordt er door geraakt en vernield.

Toch zien we de wind niet. We zien wel de gevolgen.

Als ik op straat loop ben ik zichtbaar in de natuurlijke wereld. De geestelijke wereld is niet zichtbaar, maar wel degelijk aanwezig. Waar merk ik dat aan?


Woorden

Woorden zijn ook niet te zien. Woorden die tegen een ander gesproken worden creëren bij onszelf en bij de ander gedachten en gevoelens. Woorden hebben die kracht.

Als ik iemand een compliment geef hebben mijn onzichtbare woorden opbouwende kracht.  Negatieve woorden kunnen vernielend uitwerken. Zoals een tornado alles kan verwoesten.

Ook woorden die ik over mezelf zeg en die ik tegen mezelf zeg hebben veel invloed. Als ik vaak tegen mezelf zeg: 'Wat ben ik toch een sukkel!!', dan zal ik me anders voelen als wanneer ik tegen mezelf zeg: 'Logisch dat ik dat fout deed, ik wist het niet', of: 'Volgende keer beter, goed geprobeerd!'.

In mijn woorden is scheppingskracht aanwezig...


Zweverig

In mijn leven is het geestelijke heel duidelijk te zien aan dat wat er gebeurd. Net als bij de wind zie ik de geestelijke gevolgen van mijn acties. En van de acties van anderen. 

Er zijn mensen die dat zweverig vinden klinken. Dat begrijp ik niet. Is het zweverig als je gelooft dat er dimensies bestaan die niet te zien zijn? Maar wel te herleiden zijn uit de gevolgen? Is het zweverig als je iets door de lucht ziet zweven en vind dat dat door de wind komt? 


Geloven

Persoonlijk vind ik het heel moeilijk om te geloven dat ik door een willekeurige reeks van chemische reacties, via bacteriën, langs de route van aap-mensaap, een mens ben geworden. 

Darwin kwam met die theorie in 1859. Een theorie. Wat deze theorie oplevert voor mensen die niet in een creatieve Schepper willen geloven is volgens mij voornamelijk de gedachte dat zij uiteindelijk aan niemand verantwoording hoeven afleggen. 

Ik vind het veel logischer om te geloven dat  ik geschapen ben door een creatieve Geest die schept door het spreken van woorden. Want zo ben ik ook, ik schep door mijn woorden. In de Bijbel staat het zo:


De Schepper spreekt

 (Genesis)

'Een woest en leeg luchtruim boven het water. Een Almachtige Geest zweeft boven de golven. Het is aardedonker... De Geest heeft scheppende vermogens. Hij spreekt: 'Er zal licht zijn'.

Op dat moment ontstaat er licht. De Geest is blij met het licht, het maakt scheiding tussen licht en duisternis. De Geest noemt het licht 'dag' en het donker 'nacht'. Dat was de eerste dag.

De tweede dag gaat de Goddelijke Geest verder. Hij spreekt: 'Er zal een gewelf zijn in het water, dat scheiding maakt tussen het water onder het gewelf en het water boven het gewelf. Het gewelf zal 'hemel' genoemd worden'. En het was zo. Vanaf die dag.


Tijd

E-mailen
Map